Marja 2017 (2)

Wat kan ik voor je doen?

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlenen. Ik help mensen die tijdelijk “vastlopen” in hun leven door gesprekken aan te gaan en samen te ontdekken waar de crux zit. Een counselor helpt bij het oplossen, hanteren of accepteren van problemen die mensen in hun leven tegenkomen. Zoals omgaan met stress, burn-out en depressieve gevoelens. Door in gesprek te gaan wordt er helderheid gecreëerd in gedachten, gevoelens en gedrag waardoor inzichten kunnen ontstaan. Het anders kijken naar een situatie biedt mogelijkheden en versterkt de zelfredzaamheid. Het is een constructief proces waarin ik mag begeleiden en jij de inhoud bepaalt.

Lees over Marja

Wat is mijn werkwijze?

Vaak komen mensen in een vrij laat stadium hulp zoeken met emotionele problemen. Voorkomen is beter dan genezen. Counseling kan helpen te voorkomen dat je voor een lange periode rondloopt met angst, pijn of verdriet. Wat zich op de lange termijn kan uiten in mentale en fysieke problemen. Veel problemen lossen zichzelf op en soms kan een kort counselingsproces voldoende zijn. Bij heftige problematiek zijn er meestal meerdere sessies nodig. Ik kan je helpen om vanuit verschillende invalshoeken naar jouw situatie te kijken om mogelijk tot andere inzichten te komen.

Helpen met rouw en verlies.

Stress & burnout klachten.

Depressieve & angstige gevoelens.

Gebrek aan zelfvertrouwen

Wat mijn cliënten zeggen.